Договор публичной оферты

Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті 3gstar.com.ua. Цей договір є публічнім, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, его умови є однаково для всіх покупців в незалежності від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом Укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається Укладення з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення, або створення замовлення шляхом консультації з менеджером магазину та отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення.

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний покупцем у продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця з запропонованим продавцем описом товару за допомогою мережі інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

2. Предмет договору та порядок його укладання

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність покупцю товар, а покупець зобов’язується оплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття покупцем умов договору вважається дата заповнення покупцем форми замовлення, розташованої на сайті, або створення замовлення в телефонному режимі разом із менеджером.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-гіпермаркеті через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів на сайті.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4. Ціна товару

4.1 Ціни на товари та послуги визначаються продавцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватися продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці товару, вартість якої оплачена покупцем в повному обсязі, не може бути змінена продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати покупцеві товар відповідно до умов цього договору та замовлення покупця. 5.1.2. Продавець надає фіскальний чек покупцеві виключно в електронному вигляді. Товарний чек до покупця надходить через смс повідомлення на номер який покупець вказав для отримання товару. Товарний чек відправляється покупцю від продавця в момент коли продавець отримує кошти за товар куплений покупцем у продавця.

5.1.3. Персональні дані Користувача: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта (e-mail), телефон можуть бути оброблені як автоматично, так і без використання засобів автоматизації.

5.1.4. Зазначені дані Користувача можуть використовуватись для проведення опитувань, соціологічних досліджень, інформування про послуги та акції, а також надання необхідної техпідтримки, яка може знадобитися у процесі користування товарами, придбаними на Сайті; надання консультацій та доставки замовлень.

5.1.5. Користувач, замовляючи товар на Сайті, усвідомлено, за своєю волею та, дотримуючись своїх інтересів, дає згоду на наступні дії зі своїми даними, наданими під час замовлення: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, уточнення, оновлення, зміна, знеособлення, блокування, видалення та знищення.

5.1.6. Користувач Сайту також погоджується на передачу наданих даних третім особам - за дотримання розповсюджувачами заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу та за згодою суб'єкта персональних даних.

5.1.7. Користувач будь-якої миті може розірвати в односторонньому порядку цю Угоду, надіславши запит на електронну пошту order@3gstar.com.ua, яка вказана у розділі “Контакти”.

5.1.8. Ця Згода дійсна за кожним своїм пунктом, описаним вище, до того моменту, поки Користувач не вважатиме за потрібне припинити процес обробки своїх персональних даних, надіславши запит на пошту, як зазначено в п. 5 цієї публікації.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього договору, а також тарифи (ціни) на товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору, умовами договору і тарифами (цінами), пропонованими продавцем на сайті.

5.3.2 На виконання продавцем своїх зобов'язань перед покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки покупцеві замовленого Товару.

6. Умови повернення товару

6.1. Покупець має право на повернення продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. На розгляд продавця термін повернення може бути збільшений до 30 днів з моменти отримання товару покупцем.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого товару продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу. Доставка товару належної якості за адресою продавця, здійснюється коштом покупця та продавцем покупцеві не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання товару продавцем. В такому разі доставка малогабаритних товарів і товарів вагою менше ніж 5 (п'яти) кілограмів продавцю та їх повернення покупцеві здійснюються коштом останнього.

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.

8. Інші умови

8.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між покупцем і продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, покупець та/або продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Продавець має право вносити зміни до цього договору в односторонньому порядку.

9. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

9.1. Цей договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2. До закінчення строку дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим договором і чинним законодавством України.

image description

Задай вопрос инженеру и получи БЕСПЛАТНУЮ консультацию

Инженер перезвонит в ближайшее время

Инженер Сергей

Подобрать интернет?

Инженер
Подберите Интернет
с инженером-консультантом